26
September

DEALING WITH CONTROVERSY THOUGH EDUCATION: A REGIONAL APPROACH

Utøya

The European Wergeland Centre (EWC)(Norway) together with the Education Development Centre (Lithuania), the National Centre for Education (Latvia) and the Finnish National Agency for Education (Finland) invites representatives of institutions, active in formal and non-formal education, from Nordic and Baltic States to submit applications to take part in the Training for Trainers course “Dealing with controversy through education: a regional approach”. The training course is conducted in the frames of the NORDPLUS1 horizontal project which aims to support institutions and education professionals in formal and non-formal education to: - create inclusive and democratic spaces where young people can explore issues that concern them freely and without fear; - make use of teaching strategies and techniques that promote open and respectful dialogue, critical thinking and respect for differences.

HUMAN 2019/ 22. juli: Samtalene som splitter oss

Høsten 2018 ble det lansert flere filmer om terrorangrepene 22. juli, og flere er i vente. Argumentene «vi må aldri glemme» og «det må aldri skje igjen» brukes som begrunnelse for hvorfor 22. juli settes opp på filmlerretet. Men hjelper filmene oss med å lege sår, tørre å snakke om årsakene til hvorfor dette skjedde og forsvare oss mot fremtidig terror? Eller gir de oss en falsk trygghet om at vi har tatt et oppgjør med terroren som rammet Norge? Vi retter blikket mot det som kameralinsen ikke har fanget opp. For syv år etter, er denne samtalen fortsatt vanskelig å ha.

Innledere:
Khamshajiny Gunaratnam, varaordfører i Oslo – Om respons på terror og det offentlige ordskiftet etter 22. juli

Trond Bakkevig, prost i Den norske kirke og seniorforsker ved PRIO – Om tillit og om den store samtalen som uteble

Grete Dyb, forskningsleder, Nasjonalt Kunnskapssenter for Vold og Traumatisk Stress – Om de berørte etter 22. juli og samfunnets evne til å ta vare på dem               

Birgitte P. Haanshuus, stipendiat, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter – Om ytre høyres aktivisme på internett og sosiale medier

Ordstyrer: Inga Marie Nymo Riseth, Det Europeiske Wergelandsenteret

HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival er Oslos største dokumentarfilmfestival og byr på norske og internasjonale aktuelle dokumentarer i kombinasjon med debatter, samtaler, seminarer og workshops, kunstutstilling, teater og konserter, med mer. Festivalen består av to konkurranseprogrammer og et mangfoldig filmprogram med fokus på menneskerettigheter og samfunnsspørsmål.

Les mer og se hele programmet på humanfilm.no 

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

PHONE: +47 21 08 24 10
MAIL: post@theewc.org